Redakcja gazetki parafialnej "Echo" PDF Drukuj Email

echoparafii

W roku 2005 z inicjatywy Zbigniewa Rodka przy jednogłośnym poparciu kapituły domowej Braci Mniejszych (Franciszkanów) w Choczu, w której w skład wchodzili: o. Krescencjusz - przełożony, o. Gwidon - proboszcz oraz o. Gilbert - wikary, powstała nasza gazetka parafialna.
Bardzo starannie dobrany został zespół redakcyjny w skład którego weszli: Elżbieta Kornacka, Jolanta Rzepka, Anna Mielcarek, Zbigniew Rodek oraz braci mniejsi: o. Krescencjusz, o. Gilbert.
Gazetka wydawana jest i rozprowadzana co dwa miesiące w nakładzie kilkuset egzemplarzy. Dokumentowane w niej są wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia parafii, klasztoru i gminy.


Obecny skład redakcyjny gazetki parafialnej Echo: Elżbieta Kornacka, Jolanta Rzepka, Anna Mielcarek, Zbigniew Rodek, Marcelina Pelka. Oprócz członków redakcji współpracuje z nami na stałe Pan Jan Woldański i Pan Eugeniusz Markiewicz oraz Pani Zdzisława Flisińska a także wielu znamienitych parafian w tym także dzieci i młodzież z czego cieszymy się bardzo bo być może będą naszymi następcami.