Matka Boża Szkaplerzna PDF Drukuj Email

Kult do Matki Bożej Szkaplerznej – Hetmańskiej w parafii Chocz

W każdą Niedzielę Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP o godz. 7:30.

Serdecznie zapraszamy na Godzinki.

Tekst:

 

MBSZKAPLERZNAModlitwa

MichalarchModlitwa

 

W naszej parafii Matka Boża nie posiada swego sanktuarium, ale od wielu wieków, jak podaje tradycja, pielęgnowany jest do Niej kult.

 

W drugiej połowie lipca każdego roku ściągają do Chocza liczni Jej czciciele i pątnicy, by uczestniczyć w mszy odpustowej poświęconej Matce Bożej Szkaplerznej, u nas zwanej Hetmańską.

 

Nie wiadomo, kto w Choczu zapoczątkował kult do Matki Bożej Szkaplerznej. Można domniemywać, że zrobił to biskup Andrzej

 

Lipski, właściciel Chocza i fundator kolegiaty. Wskazanie na biskupa Andrzeja Lipskiego może być uzasadnione tym, że on jako neofita z wielką gorliwością zwalczając herezję, mógł chcieć tutejsze społeczeństwo odwrócić od wyznania braci czeskich, a które to w dość licznej grupie przez blisko 80 lat było ich wyznawcami bądź też sympatykami.

 

Kult do Matki Bożej Szkaplerznej musiał być wielce żarliwy, bowiem za Jej wstawiennictwem nastąpiły wydarzenia nadzwyczajne, określane mianem cudów.

 

W Archiwum Kapituły Włocławskiej znajdują się opisy cudów jakie miały tu miejsce przed wiekami. Najstarszy opis dokonanego cudu autor kroniki umieszcza w roku 1646. Po tej dacie zostały opisane cuda następne. Cudowny wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, zwanej tylko tutaj Hetmańską lub Obozową Panią, znajduje się w bocznym prawym ołtarzu kolegiaty, od 1822 r. kościoła parafialnego.

 

Ołtarz zbudowany jest w stylu klasycystycznym i ma wystrój stiukowy. Duże, czarne, gładkie kolumny są zakończone bogato zdobionymi kapitelami w stylu aksydowym, zwieńczone frontonem, na którym umieszczono dwie rzeźby alegoryczne. W tympanonie znajduje się stiukowy motyw dekoracyjny o znaczeniu alegorycznym. Pod nim w kolorze brązu obrazek przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem na lewej ręce, obok mały Jan. Poniżej obraz słynący cudami z Matką Bożą trzymającą na prawej ręce uśmiechnięte dzieciątko zwrócone do chłopczyka z chorągiewką w ręce, przyszłego Jana Chrzciciela. Obraz o wymiarach 89,5cm x 60cm namalowany jest na płótnie techniką olejną. Nie posiada żadnej metryki. Nieznany jest jego autor ani miejsce powstania. Profesor Wilhelm Kuklis z Muzeum Narodowego w Poznaniu, który w 1955r. przeprowadzał konserwację obrazu, określił wiek jego powstania. Został namalowany w XVII w. wg zasad włoskiego renesansu.